nedjelja, 13. siječnja 2013.

IGRAŠ MC?


RIBAR PALUNKO I NJEGOVA ŽENA

Tema: Kako je ribar Palunko tragao za izmišljenim bogatstvom i lagodnim životom.

ideja: Ljepotu i harmoniju života treba tražiti u stvarnosti, a ne u nestvarnom iščekivanju sreće van nas samih.Fabula

Siromašni ribar Palunko nezadovoljan je monotonijom svog života u siromaštvu. Zareče se da će tri dana i tri noći sjediti u svom čunu, a ribe neće hvatati kako bi mu ovaj zavjet pomogao. I zaista trećeg dana iz mora se izdigne srebren čun, au njemu Zora - djevojka i reče: - Tri dana čuvao si život mojim ribicama, a sad reci, što želiš da ti dobro učinim? On je zamoli da ga izbavi iz ove bijede, jer nikakve radosti nema.
- Idi kući, naći ćeš što ti treba, reče ona i nestane. Kad je došao kući, pred njega izađe sirota djevojka i kaže da joj je umrla majka te da nikoga nema na svijetu, nego da je on uzme za ženu. Palunko sjetiti savjeta Zore - djevojke i uplaši se da ne pokvari sreću, pa siroticu uzme za ženu. Međutim, ništa se posebno nije događalo. Da bi ga utješila žena mu je pričala lijepe bajke. Sluša Palunko, a od radosti mu srce poigrava.Zaboravio bedu, a još više se obradovao, jer povjerova da je njegova žena, zapravo vila i da će mu to jednog dana donijeti izobilje i sreću. Poželio je živjeti kao neki bogati župani i gavani "u slasti i lasti iu raskoši". Put do zamišljenog bogatstva dug je i težak. Natera Palunko svoju ženu da s malim djetetom traži Morskog Kralja, odnosno put do zamišljene sreće. Putujući žena zaspi od umora. Kad se žena probudila, ali nestao sin Vlatko. Koliko se tada zaprepastila, ukočile joj se suze, a od velike žalosti nije mogla izgovoriti ni jednu riječ.
Na moru Palunko opet sreće Zoru - djevojku i jada joj se: - Gori je ovo jad negoli prije bijaše. Nestalo djeteta, žena nijema, kuća pusta. Zora - djevojka mu obećava pomoć, ali ga i upozorava. - Velikoga ćeš se dobra i raskoši nauživati ​​u Kralja morskog, ali znaj: na zemlju ne možeš da se vratiš, jer su ti strahovite straže postavljene.

Je li Palunko dobro procijenio tu opasnost? Nije. Rekao je: - Neću se ... zemlje zaželjeti, gdje ostavljam pustu nevolju.Kod Morskog Kralja Palunko je doista naišao na veliko bogatstvo: zlatni pijesak, mramorne zidove, grane od bisera, stolove od koralja i ograde od zlata. Doživljava tragičnu sudbinu: postaje zarobljenik Morskog Kralja, rob u carstvu izobilja, koji je izgubio ono što je čovjeku najdraže - slobodu. Morao je zabavlja Kralja tako što se prebacivao po zlatnom pijesku kao vjeverica. Tome su se svi dvorjani silno smijali, a najviše mladi princ. Kad se Palunko malo bolje zagledao, prepoznao je u princu svoga sina Vlatka.Tad je Palunko postao svjestan da je imao sreću (sina i ženu), ali da ju je izgubio. U potrazi za nedostižnim Palunko gubi i ono što je dotad imao: sina i ženu. Neophodan je natčovječanskom napor da se vrati izgubljeno. Dok Palunko pod morem tuguje za svojom srećom, njegova žena obilazi majčin grob. Javlja joj se majka u liku košute, koja je savjetuje kako da pomogne Palunko. Da bi to ostvarila morala je proći kroz tri pećine i tri velika iskušenja. U prvoj pećini srela je groznu veliku zmiju, majku svih zmija; au drugoj pećini pticu orijašku, majku svih ptica, i na kraju u trećoj zlatnu pčelu. Zmija i ptica propuštaju Palunkinu ​​ženu jer su njihova djeca (ptice i zmije) molile svoje majke da se malo odmore. Najdramatičniji dio priče je izbavljenje sina Vlatka iz dvora Kralja Morskog.Likovi:

Palunko - sanjarila nekom lagodnom životu bez rada i truda, o sreći koju mu drugi donosi. Na početku priče više je vodio računa o svojoj nego obiteljskoj sreći. Tek kad je tu sreću izgubio, shvatio je. Vrijednost ovog lika je postala potpuna kad je riješio da se vrati pravom, stvarnom životu i obitelji. Palunko žena: Ovaj lik je od početka do kraja bajke ostao obasjan svjetlom dobrote, trpeljivosti, istrajnosti, skromnosti i vjernosti. To je žena koja se hrabro bori za sreću i spas svoje obitelji.Razgovor o bajci: Ribar Palunko i njegova žena

Zašto je Palunko nezadovoljan?
- Zbog siromaštva. Želi lagodan život bez truda i rada.


Što čini Palunko da promijeni život?
- Tri dana i tri noći samo je sjedio u čunu, a ribe nije pecao.


Što se onda dogodilo?
- Iz mora se pojavila Zora djevojka u srebrnom čunu.


Što je Zora djevojka rekla Palunko?
- Tri dana čuvao si život mojim ribicama, a sad reci, što želiš da ti dobro učinim?Objasni u čemu je zagonetka dara Zore - djevojke u obličju sirote djevojke!
- Palunko nije svjestan veličine poklona čak ni onda kad dobije sina, jer sreću vidi samo u bogatstvu i raskoši. Kad je izgubio sina, žena onemela Palunko ponovo se susreće sa Zorom djevojkom i traži pomoć.Što kaže na to Zora djevojka?
- Velikoga ćeš se dobra i raskoši nauživati ​​u Kralja morskog, ali znaj: na zemlju ne možeš da se vratiš, jer su ti strahovite straže postavljene.Je li Palunko dobro procijenio tu opasnost?
- Nije. Rekao je: Neću se ... zemlje zaželjeti, gdje ostavljam pustu nevolju.


Kod Kralja Morskog Palunko je našao silno bogatstvo, ali ga je čekalo veliko iznenađenje. Koje?
- Prepoznao je svoga sina u liku mladog princa.


Bio je to tužan trenutak. Zašto?
- Dok se Palunko, da zabavi Kralja, premetao preko glave kao vjeverica, ovome su svi dvorjani smijali, a posebno mladi princ, tj.. njegov sin.Je li Palunko ikad spoznao u čemu je sreća?
- Jeste, kad je izgubio sina, a žena mu zanemela, a naročito kad je kod Morskog Kralja shvatio da sloboda vrijedi više od srebra i zlata.Dok Palunko kod Morskog Kralja "uživa" u slasti i lasti, što radi njegova žena?
- Odlazi na majčin grob. Majka se javlja u liku košute i savjetuje je kako pomoći Palunko.Na kakva sve iskušenja nailazi Palunko žena?
- Morala je proći kroz tri pećine. U prvoj pećini srela je groznu veliku zmiju, majku svih zmija; au drugoj pećini pticu orijašku, majku svih ptica, i na kraju u trećoj zlatnu pčelu.Zbog čega Zmija orijaška i Ptica kljuna gvozdenoga dozvoljavaju Palunkovoj ženi prolaz kroz pećine?
- Zato što je ona usput hranila njihovu djecu, a djeca zauzvrat molila majke da malo odmore dok Palunko žena ne prođe.


Na kraju, izdvoj u priči najuzbudljiviji trenutak po vlastitom mišljenu

Nema komentara: